Phản ứng oxh-khử

chemistry logoCâu 13.1: FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2.
Câu 13.2: FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
Câu 13.3: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O.
Câu 13.4: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O.
Câu 13.5: FeS + HNO3 → Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + NO + H2O.

chemistry logoPhương pháp bảo toàn khối lượng mol electron (thăng bằng electron):
Đây là phương pháp sử dụng tiện lợi, phố biến nhất. Tuy nhiên đối với THCS thì việc nhớ kí hiệu, hoá trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử đã là khó thì việc xác định số oxi hoá của nguyên tố là rất khó.Tuy nhiên vì sử dụng lâu dài nên món quà cho sự cố gắng của các em là kiến thức ở phía trước.

 

 

can-bang-phuong-trinhCác em đã có trong tay những cách cân bằng phương trình giúp cân bằng phản ứng hóa học một cách nhanh nhất. Sau đây là một số phương pháp phức tạp hơn.