Liên kết hóa học

cong-thuc-electronCông thức electron và công thức cấu tạo của một số hợp chất thường gặp trong chương trình hóa học lớp 10.