Hữu cơ

hoc lai tu dauC2H2 + KMnO4 → MnO2 + K2C2O4 + KOH + H2O.

', '

 

 

 

bac-c-trong-ch4Bậc của cacbon được tính bằng số liên kết của nó với các nguyên tử cacbon khác.

 

 

 

 

 

chemistry logoMột cách nhớ lý thuyết hóa học tỏ ra khá hiệu quả là mỗi khi bạn gặp một phương trình, một câu hỏi nào đó, vd như mất màu nc Br2, tráng bạc ... hãy liên hệ với các loại hợp chất theo mạch học từ lớp 11, bắt đầu từ hidrocacbon -> dx halogen -> ancol ->phenol -> andehit,xeton-> ax cacboxylic -> este -> cacbohidrat -> amin...

Học như vậy kiến thức của bạn sẽ có chiều sâu, nhớ lâu, chắc kiến thức.

 

chemistry logoMột số nguyên tắc so sánh nhiệt độ sôi của các hợp chất hữu cơ: cùng khối lượng hoặc khối lượng xấp xỉ nhau, liên kết hidro bền hơn, cùng kiểu liên kết hidro, đồng phân của nhau, hợp chất có liên kết ion, có tính phân cực hơn.

 

 

Củng cố kiến thức về este và chất béo. Cấu tạo, phân loại, tính chất của este và chất béo thật ngắn gọn và dễ hiểu.

clo-hoa-metanAnkan trong đời sống. Ankan còn được biết đến như là parafin, hoặc nói một cách tổng thể là dãy parafin; tuy nhiên các thuật ngữ này chỉ được sử dụng để chỉ tới các ankan mà các nguyên tử cacbon của nó tạo thành mạch đơn không phân nhánh; trong trường hợp đó, các ankan mạch nhánh được gọi là isoparafin.

 

 

 

 

bài toán về công thức phân tửĐể vững vàng trong việc giải các bài tập hóa học xung quanh chủ đề tính theo công thức hóa học, một lần nữa các bạn cố gắng ghi nhớ các dạng sau.

', '

 

 

 

cach-hoc-thuoc-cac-nguyen-to-hoa-hocTrang web wikihow.com gợi ý các cách sau để nhớ lâu bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: chép đi chép lại nhiều lần, chế những câu nghe vui tai dễ nhớ, dùng hình ảnh liên tưởng đến nguyên tố, lập danh sách tên nguyên tố - ký hiệu hóa học,...

 

 

 

phân biệt các chất bằng thuốc thử tự chọnNhận biết các chất trong các lọ riêng biệt bằng thuốc thử tự chọn.

Câu 1: Nêu cách phân biệt CaO, Na2O, MgO, P2O5 đều là chất bột trắng.

 

chemistry logoĐịnh nghĩa axit, định nghĩa bazơ, định nghĩa muối.