Axit cacboxylic

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

chemistry logoMột số nguyên tắc so sánh nhiệt độ sôi của các hợp chất hữu cơ: cùng khối lượng hoặc khối lượng xấp xỉ nhau, liên kết hidro bền hơn, cùng kiểu liên kết hidro, đồng phân của nhau, hợp chất có liên kết ion, có tính phân cực hơn.